Wzory pism

Pełnomocnictwa dla doradcy podatkowego:Schemat i przykład prostej opinii podatkowoprawnej (akademicki):


Przykłady moich rzeczywistych opinii dla klientów (zanonimizowane):