dr Łukasz Karczyński

Doktor nauk prawnych, doradca podatkowy (numer 11309, wpis na listę w 2009 r.). Adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym monografii Opodatkowanie przekształceń spółek (Wolters Kluwer 2011), opartej na rozprawie doktorskiej obronionej w 2011 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

***

Specjalizuję się w:

  1. opodatkowaniu rynku nieruchomości (najem, obrót),
  2. podatkowych aspektach funkcjonowania spółek, w tym ich przekształceń,
  3. reprezentacji procesowej w sporach interpretacyjnych z organami podatkowymi,
  4. w aspekcie naukowym – także w teorii danin publicznych oraz wykładni prawa podatkowego.

Najczęstsze tematy konsultacji podatkowych: nieruchomości inwestycyjne, formy opodatkowania spółek, opodatkowanie lekarzy.

Największa wygrana przed NSA: ok. 5,5 mln zł (CIT).

Największa wartość transakcji nieruchomościowej, będącej przedmiotem doradztwa podatkowego: 123 mln zł.

Znajomość języków: angielski – biegła (Certificate of Proficiency in English), niemiecki – podstawowa.

Zapraszam do współpracy!