Karta podatkowa w zawodach medycznych w 2022? No, chyba jednak niekoniecznie!

Opublikowano projekt ustawy zmieniającej ustawy podatkowe w związku z tzw. Polskim Ładem. To oczywiście jest tylko projekt, który jeszcze będzie podlegał konsultacjom i pracom parlamentarnym, i który w związku z tym może się zmienić, ale z uwagi na uwarunkowania polityczne pewnie tych zmian zbyt wiele nie będzie.

W zakresie zawodów medycznych niektóre proponowane zmiany są negatywne, inne pozytywne, ale chodzi o to, żeby te plusy nie przesłoniły Wam minusów, bo tych jest ewidentnie więcej. Oto co ma się zmienić:

 1. działalność w zawodach medycznych przestaje stanowić „wolny zawód”, a zatem odpadnie warunek prowadzenia działalności „bez zatrudniania osób, które wykonują czynności związane z istotą zawodu” – mimo takiego zatrudnienia będzie można zatem korzystać z ryczałtu (no tak, ale koszty zatrudnienia raczej sprawią, że nie będzie się to opłacać) lub – z istotnymi zastrzeżeniami – karty podatkowej.
 2. działalność w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU 86) miałaby podlegać jednolitej stawce ryczałtu 14% od przychodu (do tej pory jest 17% w wolnych zawodach i 15% poza nimi).
 3. nie będzie już można wybrać opodatkowania w formie karty podatkowej, z wyjątkiem kontynuowania tej formy, wybranej wcześniej – to dotyczy wszystkich, nie tylko branży medycznej.
 4. karta nie będzie już mogła dotyczyć działalności wykonywanej na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych  nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Odpada więc świadczenie usług na kontraktach w szpitalach, przychodniach itp.
 5. małżonek „kartowicza” nie będzie już mógł w ogóle prowadzić działalności w tym samym zakresie, chyba że również będzie opodatkowany kartą (obecnie wchodzi jeszcze w grę opodatkowanie w formie „podatku liniowego”) – tylko wtedy drugi małżonek będzie mógł skorzystać z karty podatkowej.
 6. nie będzie już można odliczać składki zdrowotnej od podatku w jakiejkolwiek formie (podatku dochodowego, ryczałtu od przychodów, karty podatkowej).
 7. składka zdrowotna ma wynosić 9% dochodu w przypadku opodatkowania podatkiem dochodowym (i nie ma się zmienić termin jej wpłacania – ale to się może jeszcze zmienić, bo wpłacanie składki obliczanej na podstawie dochodu do 10 dnia kolejnego miesiąca jest absolutnie nierealne), w przypadku ryczałtu – 1/3 stawki ryczałtu, a w przypadku karty podatkowej – 9% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego roku.
 8. obowiązek wysyłania JPK ma obejmować także książkę przychodów i rozchodów (podatek dochodowy) lub ewidencję przychodów (ryczałt).

Wnioski:

1. Nikt nowy karty podatkowej już nie wybierze. Koniec z tą rozpustą!

2. Jeśli ktoś korzysta z karty w 2021 r., to zachowa to prawo tylko wtedy, gdy będzie świadczyć wyłącznie usługi bezpośrednio dla pacjentów, a jego małżonek, jeśli prowadzi działalność w tym samym zakresie, też musiałby wtedy korzystać z karty podatkowej.

3. Korzystny za to może być ryczałt 14% + składka zdrowotna 4,(6)%, liczone od przychodu, bo alternatywą będzie podatek liniowy 19% + składka 9%, liczone od dochodu. Z pewnością będzie to opłacalne dla kontraktowców, niemających wielu kosztów.

4. Jeśli ktoś ma własną praktykę, zatrudnia ludzi i z tego powodu nie mógł wybrać karty podatkowej w 2021 r., to pozostanie mu pozostać na podatku liniowym lub zasadach ogólnych (zasady ogólne z kwotą wolną na poziomie 30.000 zł i stawką 32% dopiero powyżej 120.000 zł staną się atrakcyjniejsze niż do tej pory), bo ryczałt choć niski, to pewnie się nie opłaci z uwagi na wysokie koszty działalności (zatrudnienie, lokal itd.). Ale przeliczyć warto, może jednak?

A jeśli ktoś myślał o spółce z o.o. i byciu prezesem za hajs, żeby wypłacać kasę ze spółki nie płacąc składki zdrowotnej, to niech przestanie – to też będzie teraz tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego.

Wszystkiego dobrego!

57 komentarzy do “Karta podatkowa w zawodach medycznych w 2022? No, chyba jednak niekoniecznie!

 1. Czy ryczałt będzie możliwy dla przedsiębiorców zatrudnionych równolegle w innym podmiocie na etacie? Czy projekt ustawy mówi coś na ten temat?

  • Nic się w tym zakresie nie zmienia, dalej obowiązywać ma tylko ograniczenie z art. 8 ust. 2 ustawy, ale ono dotyczy tylko specyficznego przypadku świadczenia usług dla byłego lub aktualnego pracodawcy:

   2. Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

   1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

   2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

   – w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

   • Dziękuję za odpowiedź. Czyli rozumiem, że spokojnie mogę zmienić formę opodatkowania z liniówki na ryczałt (tam gdzie pracowałam od lat na kontrakcie- zostaję na kontrakcie, a tam, gdzie pracowałam od lat na etacie-zostaję na etacie).

  • Tak, tylko proszę się pospieszyć, bo zgodnie z art. 25 zdanie drugie ustawy „Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności.”

 2. Czy na dzień dzisiejszy ma sens składanie interpretacji do KAS w celu upewnienie się o możliwości skorzystania z karty podatkowej?
  Czy jest szansa, że nowe przepisy nie wejdą od 1 stycznia 2022?
  A może warto złożyć interpretację w razie gdyby rząd nie zdążył ze zmianą?

  • Ma ograniczony sens, ponieważ w razie zmiany przepisów interpretacja przestaje obowiązywać jako bezprzedmiotowa, a szanse na niewejście tej zmiany w życie moim zdaniem są niewielkie.

 3. A czy będąc w chwili obecnej na karcie podatkowej można będzie przejść na ryczałt? Czy pozostanie tylko liniówka (28%) lub zasady ogólne?

 4. Czy można jeszcze w jakiś sposób przyjść na kartę podatkową w przypadku praktyki lekarskiej i np zamknąć JDG na miesiąc i otworzyć na kartę?

 5. Mam gabinet prywatny i wydaję opinie jako biegła dla sądów i prokuratur. Nie mam żadnych kontraktów, pracuję samodzielnie. Czy mogę być na KP – w tym roku podatkowym dostałam KP. Opinie są jednostkowe, ale w sumie jest ich kilkadziesiąt miesięcznie. E

  • Zakładając, że te opinie są wydawane w ramach działalności gospodarczej (wskazuje na to skala tych działań), to nie można, bo to w ogóle nie są usługi medyczne, a nawet obecnie nie można prowadzić naraz dwóch rodzajów działalności na karcie.

 6. Witam, mam pytanie pracując w tym monecie na umowę zlecenie, czy gdy zechce otworzyć działalność i opodatkować ja ryczałtem to w myśl art. 8 ust. 2 ustawy nie będę mogła tego zrobić podpisując umowę współpracy z podmiotem u którego wykonuje w tym monecie zlecenie? Czy dobrze rozumiem, że będzie to możliwe dopiero w kolejnym roku podatkowym?

  • Przepis wyraźnie dotyczy tylko stosunku pracy, więc jeśli umowa zlecenia nie jest w istocie umową o pracę, to nie ma problemu.

 7. Dzień dobry,
  jestem lekarzem i nauczycielem akademickim. Aktualnie moje zatrudnienie przedstawia się następująco:
  1. jako nauczyciel akademicki – zatrudnienie w formie umowy o pracę
  2. jako lekarz – działalność gospodarcza – świadczę usługi w ramach kontraktów z dwoma szpitalami.
  Nie prowadzę gabinetu prywatnego.
  Obecnie jestem na podatku liniowym z działalności i oczywiście na skali z umowy o pracę.

  Czy od 2022 r. mogę przejść na ryczałt? Bardzo proszę o odpowiedź.
  Pozdrawiam
  Piotr N.

  • Jeśli nic się w projekcie zmian nie pozmienia, to ryczałt i teraz, i w 2022, można wybrać praktycznie w każdym przypadku. Odpada tylko sytuacja, w której w działalności gospodarczej świadczy się usługi na rzecz byłego albo obecnego pracodawcy. Jeśli więc szpitale są odrębnymi podmiotami od uczelni, to nie ma problemu.

   • Bardzo dziękuję za odpowiedź.
    Jeden ze szpitali jest miejscem, w którym do roku 2020 (do końca maja) odbywałem szkolenie specjalizacyjne z umowy o pracę. Jeśli dobrze rozumiem – ta sytuacja wyklucza możliwość przejścia na ryczałt w moim przypadku?

    • Zapewne wyklucza, aczkolwiek proszę sprawdzić w umowie o pracę będącej podstawą szkolenia specjalizacyjnego, kto dokładnie był pracodawcą, bo opcje wynikające z ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty są zróżnicowane. Może to jednak nie jest ten sam podmiot, co obecny zleceniodawca.

 8. Dobry wieczór. Dziękuję za tak dokładne podejście do tematu.
  Mam pytanie, czy jeśli obecnie pracuję w gabinetach stomatologicznych(w kilku miejscach) wszedzie na tzw „procent” nie mam swojej kasy fiskalnej, wystawiam dla gabinetu faktury na koniec miesiąca, będę mogła zachować kartę? Czy będę musiała zmienić rodzaj zatrudnienia i mieć np swoją kasę fiskalną?
  Z poważaniem
  Izabela W-L

  • Nie da rady, świadczenie usług na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (np. innych lekarzy) ma od 2022 r. wykluczać kartę. Trzeba będzie świadczyć usługi wyłącznie bezpośrednio pacjentom.

 9. Dziękuję, za zawarte w komentarzach i zapytaniach treści. Ale jak to bywa podczas „wielkich” zmian mam pytanie i proszę o utwierdzenie mnie w rozumowaniu.
  Jestem emerytowanym lekarzem wojskowym – otrzymuję emeryturę.
  Dodatkowo mam własną praktykę specjalistyczną, w której wykonuję usługi na rzecz podmiotów medycznych (szpitale, firmy teleradiologiczne, które współpracują z NFZ i prywatnymi jednostkami medycznymi) W tych jednostkach mam podpisane kontrakty na świadczenie usług medycznych (konsultacje radiologiczne)
  Nie generuję zbyt dużo faktur kosztowych poza leasingiem samochodu. Dotychczas byłem na podatku liniowym z racji osiągania znacznych dochodów, które powodowały przekraczanie kolejnych progów podatkowych.
  Przy takiej formie działalności i dużych dochodach wobec nowych zmian rozumiem nie mam szans na przejście na kartę podatkową chociażby współpracy ze szpitalami. Czy w takim razie najlepszą formą opodatkowania pozostanie przejście na ryczałt (nie mogę określić czasu pracy) pracuję bardzo dużo i w różnych godzinach zmiennie w zależności od potrzeb. Czy lepiej pozostać na podatku liniowym, odliczać jakieś tam niewielkie faktury kosztowe i leasing i niestety płaci 19%+9% zdrowotnego i tyle. Jeżeli to możliwe t bardzo proszę o pomoc w wybraniu słusznej decyzji. Z podziękowaniem i życzę miłego dnia.

  • Prawdopodobnie ryczałt w tej sytuacji będzie najlepszy, ale żeby ustalić, czy na pewno, to należałoby wziąć pod uwagę konkretne kwoty przychodu i dochodu, policzyć potencjalny podatek i składki, porównać. W razie potrzeby zapraszam na indywidualną konsultację.

 10. Witam
  Czy w związku z brakiem możliwości wystąpienia o rozliczanie się kartą podatkową od 01.01.2022 można wystąpić z wnioskiem o tą formę rozliczania podatku wcześniej tzn w październiku 2021 i czy będzie to skutkowało możliwością rozliczania się w tej formie w 2022 roku? Dodam że specjalistyczną praktykę lekarską prowadzę od 15 lat i rozliczam się podatkiem liniowym.

  • Nie można wybrać karty w środku roku (poza rozpoczęciem działalności), chyba że się zamknie działalność i potem otworzy na nowo, ale to jest jazda po bandzie – duże ryzyko wypadku. Zrobię o tym wpis niebawem.

 11. Czy zmiany w przepisach mogą wpłynąć na konieczność zmniejszenie/zawieszenia emerytury pomostowej (zawieszanej przy przekroczeniu 70% przeciętnego wynagrodzenia) w związku z przekroczeniem progów deklarowanych zarobków w JDG?

   • W takim razie bardzo prosimy o taki wpis. Ogromną niesprawiedliwością byłoby umożliwienie pozostania na karcie lekarzom którzy ją już mają i obciążenie pozostałch podwyżkami. Chyba tylko karta chroni przed nowym ładem

 12. Dobry wieczór!
  Przede wszystkim chciałem Panie Łukaszu podziękować za tę stronę. Od niedawna interesuję się formą zmiany opodatkowania na przyszły rok (aktualnie jestem na podatku liniowym), gdyż wizja składki zdrowotnej w postaci 9% to de facto duży cios w moją działalność. Jestem lekarzem, prowadzę JDG, wszędzie gdzie pracuję wykonuję pracę na zasadzie umowy kontraktowej (szpital + przychodnie). W tylko jednej wystawiam chorym paragony bo tak umówiłem się z właścicielem. Z tego co wnioskuję to chyba najkorzystniejsze z tego co Pan pisze będzie przejście na ryczałt (14% + 4,6%)? Czy w mojej sytuacji jest on możliwy – z tego co tu przeczytałem wnioskuję że tak, ale wolę się upewnić bo widzę że jest Pan bardzo dobrze zorientowany w temacie. Ewentualnie gdyby Pan mógł polecić jakąś lekturę gdzie można poczytać o warunkach jakie należy spełnić żeby przejść na ryczałt? Pozdrawiam i liczę na odpowiedź, Tomek

  • Na kontraktach w większości przypadków ryczałt będzie najlepszy (po zmianach to będzie 14% + kwotowa progresywna składka zdrowotna), jedynym warunkiem jest w zasadzie dokonanie wyboru ryczałtu w odpowiednim terminie.

  • Odpowiednio ukształtowana spółka komandytowa daje efektywnie jednokrotne opodatkowanie i niską składkę zdrowotną, ale jej sensowność zależy od sytuacji. Spółka komandytowa będzie dobra, jeśli nie potrzebuje się ograniczenia odpowiedzialności i jednocześnie zarabia się bardziej na pracy zatrudnianych ludzi niż własnej – do typowej działalności indywidualnej (świadczonej własną pracę) nie nadaje się najlepiej.

 13. Dzień dobry. Mam pytanie, jak wygląda na chwilę obecną sytuacja z Kartą Podatkową dla osób wykonujących zawód medycznych, dokładnie położna? Czy w przyszłym roku będzie można skorzystać z Karty pracując na tzw. kontrakcie? (W tym roku korzystam z Karty Podatkowej). Dziękuję za odpowiedź.

 14. Dzień dobry, mam nadzieję, że wpis zrozumiałem prawidłowo. Mam swoj gabinet stomatologiczny, nie zatrudniam nikogo. Prowadzę działalność na karcie podatkowej i sam przyjmuje pacjentów. Zrozumiałem, ze mimo tego, że dentysta nie będzie już wolnym zawodem, to jednak dalej będę mógł rozliczać się w formie karty podatkowej?

 15. Czy przedsiębiorca spełniający przedstawione powyżej warunki dla ryczałtu oprócz działalności samodzielnej jest dodatkowo wspólnikiem spółki cywilnej (również w branży medycznej) zachowa możliwość ryczałtu?

 16. Czy jest możliwość złożenia wniosku o kart podatkową (wniosek teraz XI-XII 2021, przed 01.01.2022)
  aby korzystać z karty podatkowej od 01.01.2022 ?

 17. Dzień dobry,
  prowadzimy z mężem osobne działalności gospodarcze, jesteśmy na kontraktach (specjalistyczna praktyka lekarska). Każdy z nas jest opodatkowany podatkiem liniowym. Czy od 2022 r. będziemy oboje mogli przejść na ryczałt?

 18. Jak jestem na karcie podatkwej w związku z Nowym Ładem nie moge juz na niej być to czy mogę wybrać formę opodatkowania jako ryczałt?

 19. Czy można rozliczając działalność karta podatkową wynajmować lokal nie związany z działalnością i płacić podatek od wynajmu ryczałtem?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *