Kupić lokal inwestycyjny „na firmę” czy „prywatnie”?

Oto niezwykle często pojawiająca się kwestia, nad którą większość inwestorów prowadzących działalność gospodarczą zastanawia się jedynie przez bardzo krótką chwilę (albo wcale) i kupuje lokal „na firmę”, tzn. włącza go do ewidencji środków trwałych prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, a przychody z najmu lub dzierżawy zalicza do przychodów z tejże działalności. Czy to dobry pomysł? Z reguły nie. A dlaczego – dowiesz się z niniejszego wpisu.

Czytaj dalej


Czym się różni „najem prywatny” od najmu w ramach działalności gospodarczej?

Rozgraniczenie między działalnością gospodarczą a „najmem prywatnym” to temat dość kontrowersyjny. Wynika to z nieprecyzyjnej definicji działalności gospodarczej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Czy więc podatnik ma wybór między rozliczaniem najmu w ramach działalności gospodarczej a rozliczaniem jako „najem prywatny”? W praktyce funkcjonuje takie właśnie podejście, ale… to mit. Jak więc jest naprawdę?

Czytaj dalej


Czy najem lokali podlega VAT?

Obowiązek rozliczania VAT dotyczy tylko obrotu profesjonalnego, czyli sprzedaży dokonywanej przez przedsiębiorców. Dlaczego więc mówimy o nim w kontekście prywatnych inwestorów, kupujących lokal w celach inwestycyjnych, a nie w ramach działalności gospodarczej? Otóż mało kto wie, że definicja działalności gospodarczej (i, co za tym idzie, definicja przedsiębiorcy) na gruncie ustawy o VAT jest inna niż ogólna definicja, wykorzystywana na cele np. ustalenia obowiązku wpisu do CEIDG lub rozliczania podatku dochodowego albo składek ZUS. W świetle tej definicji najem lub dzierżawa stanowią działalność gospodarczą na potrzeby VAT. I to ZAWSZE. Jakie są tego skutki? O tym traktuje niniejszy wpis.

Czytaj dalej


Parę słów wstępu na temat opodatkowania najmu lub dzierżawy

Lokaty i obligacje – nisko oprocentowane, akcje czy instrumenty pochodne – ryzykowne, złoto – nie wypłaca dywidendy czy odsetek, kryptowaluty – loteria i hazard, gotówka – nieodporna na inflację, a i strach trzymać jej zbyt wiele, gdy kolejny kryzys finansowy może wybuchnąć w każdej chwili… więc może tradycyjna inwestycja w nieruchomości? Ale jakie są jej skutki podatkowe?

Czytaj dalej