Usługi

  1. Kompleksowe usługi restrukturyzacji form prawnych prowadzenia działalności (przekształcenia, połączenia i podziały spółek, aporty itp.)
  2. Obsługa podatkowa najmu lub dzierżawy lokali inwestycyjnych
  3. Reprezentacja podatników i płatników w sporach z organami podatkowymi – zarówno na etapie postępowań podatkowych oraz kontroli podatkowych i skarbowych, jak i przed sądami administracyjnymi
  4. Przygotowywanie wniosków o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego
  5. Sporządzanie pisemnych opinii z zakresu prawa podatkowego
  6. Konsultacje z zakresu prawa podatkowego
  7. Analiza umów i innych czynności cywilnoprawnych pod kątem skutków podatkowoprawnych
  8. Audyt podatkowy

Udzielam konsultacji telefonicznie lub online (Skype, Zoom).