Doradztwo podatkowe

Zawód doradcy podatkowego jest jednym z zawodów zaufania publicznego. Warunkiem jego wykonywania jest posiadanie wysokich kwalifikacji – wyższego wykształcenia, wiedzy specjalistycznej, a także bogatego doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego oraz innych dziedzin prawa. Rola doradcy zbliżona jest do roli radcy prawnego, jednakże z ograniczeniem udzielania porad i opinii oraz reprezentacji w sporach do zakresu prawa podatkowego i celnego, co pozwala doradcom na stosunkowo wąską specjalizację, a co za tym idzie – wysoki profesjonalizm świadczonych usług. Ponadto doradcy podatkowi są uprawnieni do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Uprawnienia doradcy podatkowego uzyskuje się poprzez zdanie egzaminu państwowego oraz wykazanie się odpowiednią praktyką. Doradca podatkowy jest związany zasadami etyki zawodowej, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, jest obowiązany do ciągłego podwyższania swoich kwalifikacji. Informacje dotyczące spraw jego klientów objęte są tajemnicą, z której doradca może być zwolniony – podobnie jak adwokat czy radca prawny – wyłącznie przez sąd.

Więcej o zawodzie doradcy podatkowego na stronach Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

ustawa o doradztwie podatkowym

zasady etyki doradców podatkowych