Kupić lokal inwestycyjny „na firmę” czy „prywatnie”?

Oto niezwykle często pojawiająca się kwestia, nad którą większość inwestorów prowadzących działalność gospodarczą zastanawia się jedynie przez bardzo krótką chwilę (albo wcale) i kupuje lokal „na firmę”, tzn. włącza go do ewidencji środków trwałych prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, a przychody z najmu lub dzierżawy zalicza do przychodów z tejże działalności.

Czy to dobry pomysł?

Z reguły nie. Oczywiście pomijamy tu przypadki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą stricte w zakresie najmu czy usług zakwaterowania, gdzie stanowią one główny przedmiot działalności. Mówimy raczej o przedsiębiorstwach prowadzonych przez osoby fizyczne, w których podstawową działalnością operacyjną jest np. produkcja, handel, usługi – niezwiązane z nieruchomościami. W takich przypadkach włączanie lokalu do środków trwałych działalności z reguły nie jest dobrym pomysłem, poza niektórymi przypadkami zakupu używanego lokalu mieszkalnego.

Przede wszystkim trzeba odpowiedzieć na pytanie: czy podatnik ma w ogóle wybór między rozliczaniem najmu w ramach działalności gospodarczej a rozliczaniem jako „najem prywatny”? W praktyce funkcjonuje takie właśnie podejście, ale… to nie jest takie proste. Pisałem o tym więcej tutaj, a konkluzja niech będzie taka: najem wykonywany w warunkach „ciągłości i zorganizowania” należy kwalifikować jako działalność gospodarczą, a najem „niezorganizowany” – jako „najem prywatny”. W praktyce inwestorzy nabywający nieruchomości przeważnie mają na celu pasywną inwestycję środków zaoszczędzonych w ramach podstawowej działalności zarobkowej. Inwestor chce, by jego zainwestowane pieniądze pracowały przy możliwie minimalnym wysiłku własnym, przeważnie wydzierżawia więc lokal operatorowi, który w lokalu będzie prowadził swoją działalność gospodarczą – działanie właściciela jest więc ewidentnie „niezorganizowane”, więc zgodnie z ustawą o PIT nie powinno być traktowana jako działalność gospodarcza. Mamy zatem pierwszy argument za zakupem do majątku prywatnego, a nie firmowego – taka kwalifikacja jest po prostu zgodna z przepisami ustawy (zakładając, że faktycznie występuje brak zorganizowania – a dotyczy to zdecydowanej większości przypadków). Argument ten jest jednak dość słaby, ponieważ – jak już pisałem – organy podatkowe raczej i tak by nie chciały kwestionować kwalifikacji czynszów z najmu lub dzierżawy do przychodów z działalności gospodarczej (aczkolwiek jestem w stanie wyobrazić sobie taki własnie scenariusz, jeśli straty z najmu de facto prywatnego, wywołane przyspieszoną amortyzacją lokali używanych, istotnie pomniejszają dochód z podstawowej działalności gospodarczej – no, chyba że najem faktycznie jest prowadzony na dużą, „zorganizowaną” skalę).

Zastanówmy się teraz nad kwestią VAT. Kiedy ktoś kupuje lokal „na firmę”, to przeważnie dlatego, że chce otrzymać zwrot VAT naliczonego w cenie zakupu lokalu. Jednocześnie często nie zdaje sobie sprawy, że zwrot VAT-u jest możliwy także w przypadku zakupu do majątku prywatnego i wynajmowania lokalu w ramach „najmu prywatnego”. Drugi argument za „zakupem prywatnym” jest zatem taki, że nie ogranicza to w żaden sposób możliwości otrzymania zwrotu VAT.

Trzeci argument może być rozstrzygający: opodatkowanie przychodów z najmu jest co do zasady korzystniejsze niż opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej, można bowiem wówczas korzystać z niskiego ryczałtu od przychodów (8,5% dla przychodów z najmu nieprzekraczających 100.000 zł rocznie, 12,5% dla nadwyżki), a w przypadku sprzedaży lokalu po upływie pięciu lat od końca roku, w którym lokal został kupiony, nie powstaje w ogóle przychód ze sprzedaży (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT). Jeżeli lokal zostanie sprzedany wcześniej, można ewentualnie przeznaczyć przychód na własne cele mieszkaniowe (ale własne! – a nie na kolejny lokal na wynajem) i skorzystać ze zwolnienia. Tymczasem w przypadku sprzedaży lokalu związanego z działalnością gospodarczą powstanie obowiązek rozliczenia podatku dochodowego od dochodu (różnicy między przychodem ze sprzedaży a kosztami nabycia lokalu, pomniejszonymi o dokonaną amortyzację), nawet jeżeli lokal zostanie sprzedany po wielu latach (nie dotyczy to jednak wykorzystywanych do działalności gospodarczej lokali mieszkalnych, których zbycie zawsze podlega zasadom zbycia „prywatnego”). Co gorsza, koszt zakupu nie będzie w tym przypadku indeksowany inflacją. Wystarczy wyobrazić sobie, że kupiliśmy lokal np. w 1995 r. za 100.000 zł i teraz chcielibyśmy go sprzedać. Ile jest warty teraz? No właśnie. A od całej różnicy między ceną sprzedaży i ceną zakupu (minus dokonana amortyzacja) trzeba by zapłacić 19% podatku dochodowego (przy wybranym „podatku liniowym”), ponieważ jest to taki sam przychód z działalności gospodarczej, jak każdy inny.

Dodać należy, że od 1 stycznia 2021 roku najem w ramach działalności gospodarczej również może być opodatkowany ryczałtem 8,5/12,5%, ale jeśli prowadzi się jednocześnie także inną działalność gospodarczą, to wybór ryczałtu musiałby być dokonany dla wszystkich działalności traktowanych jako całość, ze stawką właściwą dla odpowiedniego rodzaju działalności (tylko w przypadku działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej lub jawnej można wybrać inną formę opodatkowania dla przychodów ze spółki i z działalności indywidualnej).

Podsumowując:

 1. najem i sprzedaż lokali traktujemy jako prywatne, gdy nie będą miały charakteru zorganizowanego lub ciągłego,
 2. najem i sprzedaż lokali traktujemy jako wykonywane w działalności gospodarczej, gdy będą miały charakter zorganizowany i ciągły,
 3. kupując lokal „na firmę”:
  • możemy otrzymać zwrot VAT,
  • przychody z najmu opodatkowujemy tak samo, jak inne przychody z działalności (czyli zwykle 19-procentowym podatkiem dochodowym),
  • przychód ze sprzedaży lokalu też opodatkowujemy tak samo, jak inne przychody z działalności gospodarczej (z wyjątkiem lokalu mieszkalnego),
  • nie korzystamy ze zwolnienia z podatku dochodowego od sprzedaży lokalu bez względu na upływ czasu.
 4. kupując lokal „prywatnie”:
  • też możemy otrzymać zwrot VAT,
  • przychody z najmu opodatkowujemy na zasadach ogólnych (podatek dochodowy 17/32%) albo ryczałtem 8,5/12,5% – wedle wyboru,
  • przychód ze sprzedaży lokalu opodatkowujemy podatkiem dochodowym 19%, o ile sprzedaż nastąpiła w okresie 5 lat od końca roku nabycia lokalu (i ewentualnie korzystamy ze zwolnienia w związku z przeznaczeniem przychodów na własne cele mieszkaniowe),
  • jeżeli sprzedaż lokalu następuje po ww. 5 latach, to nie powstaje w ogóle przychód podatkowy.

Na koniec można jeszcze dodać, że w umowie przedwstępnej, deweloperskiej czy finalnej umowie przeniesienia własności nie trzeba wcale wskazywać, czy zakup jest dokonywany w związku z naszą działalnością gospodarczą, czy nie. W zakresie VAT liczy się bowiem wyłącznie imię i nazwisko kupującego (nie jest więc konieczne podanie całej firmy, np. „Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KOWAL Jan Kowalski”), a w zakresie podatku dochodowego przesądza decyzja samego podatnika o związaniu danego środka trwałego z działalnością (czyli można kupić lokal prywatnie, a potem włączyć do ewidencji środków trwałych). Zawsze warto natomiast podać do umowy NIP, tak by sprzedający od razu wystawił prawidłową fakturę umożliwiającą bezproblemowy zwrot VAT. Bezwzględnie należy zaś podawać od razu NIP w przypadku zakupów dokumentowanych paragonem, ponieważ wystawienie faktury nie jest możliwe, gdy zakup został udokumentowany paragonem niezawierającym NIP (nabycie nieruchomości nie podlega rejestracji na kasie fiskalnej, ponieważ jest „rejestrowane” aktem notarialnym, więc w przypadku nieruchomości NIP można w razie potrzeby dodać późniejszą korektą faktury).

***

Na marginesie: niektórzy inwestorzy rozważają też zakup nieruchomości do majątku prowadzonej przez nich spółki – to rozwiązanie jest jednak zwykle jeszcze bardziej niekorzystne. Do wskazanych już wad dołącza bowiem jeszcze jedna – nieruchomość zostaje narażona na egzekucję z majątku spółki w przypadku, gdyby spółka popadła w kłopoty płynnościowe. A przecież celem przyświecającym inwestorom jest zwykle jak najskuteczniejsze zabezpieczenie zaoszczędzonego majątku – nie ma sensu zatem pozostawiać tego majątku w spółce, gdzie byłby narażony na ryzyko związane z jej podstawową działalnością operacyjną. Ponadto w spółkach kapitałowych dochodzi dodatkowy poziom opodatkowania dochodu – najpierw w spółce opodatkowany zostaje dochód z najmu, a drugi raz u wspólnika dochód z ewentualnej dywidendy.

107 komentarzy do “Kupić lokal inwestycyjny „na firmę” czy „prywatnie”?

 1. Witam,
  mam pytanie. Prowadze dzialalnosc uslugową (naliczam i odliczam VAT) i chce kupic mieszkanie w celu wynajmu. Czy w moim przypadku też mogę dostać zwrot VAT jesli kupie lokal do majatku prywatnego? I co z kosztami – jesli kupie do majatku prywatnego to nie mogę amortyzować ani rozliczyc kosztu notariusza itp, tak?

  • Tak, można otrzymać zwrot VAT w tym przypadku pod warunkiem, że mieszkanie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT (np. najem na cele inne niż stałe zamieszkiwanie).

   W zakresie podatku dochodowego możliwe jest odliczanie kosztów, w tym amortyzacji (opłaty notarialne związane z zakupem lokalu również się amortyzuje), pod warunkiem, że jako sposób opodatkowania przychodów z najmu nie zostanie wybrany ryczałt. W razie braku wyboru ryczałtu stosuje się zasady ogólne podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie odlicza się koszty, a dochód opodatkowany jest według skali progresywnej 17/32%. Zapraszam do indywidualnej konsultacji w celu bardziej szczegółowej analizy Pani sytuacji.

   • Dzień dobry ,obecnie rozważam otworzenie działalności i nie wiem w jaki sposob zakupu lokalu bedzie dla mnie najlepszy -czy na firmę czy na osobę prywatna ?dodam ze chodzi o lokal pod przedszkole

 2. Dzień, dobry,
  Czy istnieje jakiś katalog czynności, które należy wykonać przeznaczając lokal mieszkalny kupiony na cele prywatne na wynajem w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej? Przykładowo obecnie otrzymuje faktury za energię, gaz w przedmiotowym lokalu jako osoba fizyczna, przy czym na fakturze z reguły jest też NIP. Działalność prowadzę pod imieniem i nazwiskiem i tym samym NIP stąd faktura na działalność byłaby taka sama jak faktura na osobę prywatną. Czy mimo to powinienem zgłosić jakąś zmianę do dostawcy energii? To samo dotyczy innych mediów i opłat na rzecz Wspólnoty/Spółdzielni.

  • Z punktu widzenia prawa podatkowego nie trzeba nic zmieniać u dostawców w takim przypadku, ale często warunki umowy z dostawcami mediów są inne dla przedsiębiorców, a inne dla osób „prywatnych”. Trzeba więc to każdorazowo ustalać na podstawie warunków umowy z danym dostawcą.

 3. Dzień dobry.

  Mąż ma jednoosobową działalność gospodarczą i chciałby kupić lokal użytkowy od miasta w którym będzie prowadził sklepik ..Proszę o informację czy lepiej kupić lokal na firmę czy na osobę fizyczną…?
  Z góry będę wdzięczna za odpowiedź.
  Pozdrawiam Justyna

  • Na ten właśnie temat jest ten artykuł. 😉 W takim przypadku zależy jeszcze, czy lokal jest nowy, czy używany (a jeśli tak, to jak długo – od tego zależy wielkość kosztów z tytułu amortyzacji), jakie są plany z nim związane na przyszłość (ewentualna sprzedaż, w jakim horyzoncie czasowym) itp. – na podstawie tak skąpych danych nie da się odpowiedzieć na pytanie inaczej niż „to zależy”. W razie czego zapraszam do kontaktu w celu dokładniejszej analizy.

 4. Dzień dobry. W budynku handlowo-uslugowo-mieszkalnym znajduje się jedno mieszkanie w którym mieszkam i trzy lokale handlowe które przez ostatnie lata wynajmuje na zasadach najmu prywatnego – ryczałt. Obecnie od 2021r pojawiła się możliwość opodatkowywania takich lokali ryczałtem wynajmując je jako firma. Moje pytanie brzmi. Jakie czynności muszę zrobić żeby wynajmować te lokale jako firma, oraz bardzo ważne czy w takiej syt muszę te lokale wciągać do ewidencji środków trwałych działalności czy nie ma takiej potrzeby.?

  • Z ustawy nie wynika to całkiem wprost, ale z orzecznictwa już tak – tzn. że należy je włączyć do ewidencji i amortyzować (trzeba najpierw sporządzić proste oświadczenie o włączeniu lokali do działalności i zachować je w dokumentacji księgowej). Na ryczałt to wprawdzie w zasadzie nijak nie wpływa, ale gdyby przejść kiedyś na zasady ogólne albo podatek liniowy, to wtedy część amortyzacji będzie już wykorzystana.

 5. Witam. Moje pytanie brzmi: mam możliwość kupna nowego mieszkania od dewelopera. Chcę go wykończyć w standardzie średnim i ewentualnie odsprzedać z zyskiem; Czy zakupu dokonując na osobę prywatną mogę liczyć na zwrot Vatu? Czy koszty wykończenia i wyposażenia mogę ewentualnie uwzględnić przy obliczaniu podatku od dochodu ze sprzedaży? Co jest korzystniejsze- wykonanie całej operacji jako osoba fizyczna czy ewentualnie warto założyć w tym celu jednoosobową działalność gospodarczą?

  • Tak, można odzyskać VAT, zresztą nawet nie bardzo da się zrobić to inaczej i zarazem zgodnie z prawem, ponieważ zakup w celu wykończenia i szybkiej sprzedaży to już jest dosyć ewidentna działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o VAT, a że lokal będzie zapewne kosztował więcej niż 200.000 zł netto, to nie da się skorzystać ze zwolnienia podmiotowego i sprzedaż musi wówczas być obciążona VAT (przysługuje więc też odliczenie VAT od nabycia). Generalnie w takich sytuacjach sugeruję zarejestrowanie typowej działalności gospodarczej, zwłaszcza gdyby flipów miało później być więcej – po ewentualne szczegóły zapraszam na odpłatne konsultacje.

   • witam, Jak wygląda sytuacja w momencie jeżeli kupię mieszkanie w okazyjnej cenie np. na firmę ale od osoby prywatnej, wyremontuje (całość materiałow, prac na faktury) i sprzedam z zyckiem. Muszę wystawić fakturę vat? Przy takim zabiegu vat który musze odprowadzić do US prawdopodobnie przekroczy mój zarobek i będe na minusie.
    Czy jest coś takiego jak np. w handlu autami VAT-marża?

    np. mieszkanie 200 tyś (od osoby prywatnej), remont 40 tyś, sprzedaż za 280 tyś .TO jak muszę wystawić fakturę na 280 tyś brutto to biznesu w tym nie ma żadnego. Jak wiadomo faktury na usługi remontowe w 90% też raczej nie będą z vat.

    • Nie ma możliwości zastosowania VAT-marży dla nieruchomości, ale sprzedaż lokalu używanego (przez ponad 2 lata) jest prawie zawsze zwolniona z VAT, nawet jeśli sprzedaje go zawodowy fliper. Problem powstaje więc tylko jeśli kupimy nowy lokal od osoby „prywatnej”, która nie wystawi faktury VAT (nie będzie VAT do odliczenia). Jeśli potrzebne są większe szczegóły, zapraszam na odpłatną konsultację.

 6. witam planuję zakupić nowe mieszkanie (wkład własny – darowizna + kredyt hipoteczny) właściciela mieszkania : ja i mąż , pytanie czy tak będzie dla nas opłacalne , czy lepiej kupić nowe z rynku pierwotnego na działalność (właściciel tylko ja) wrzucenie w amortyzację jako środek trwały i odzyskanie VAT (mieszkanie z przyszłością dla syna , nie na wynajem lub sprzedaż)

 7. Dzień dobry,
  Planuję zakup lokalu niemieszkalnego (apartament nad morzem) z przeznaczeniem na wynajem krótkotrwały. Drugim powodem zakupu tego lokalu jest również chęć zabezpieczenia się „na starość”. Prowadzę działalność gospodarczą póki co niezwiązaną z wynajmem nieruchomości, ale jestem czynnym płatnikiem VAT. Rozumiem z Pana artykułu, że w tej sytuacji chyba lepszym rozwiązaniem będzie dokonanie zakupu prywatnego. Proszę o informację, czy w przypadku gdybym chciał nabyć jeszcze jeden tego typu lokal (sąsiedni zresztą) przy założeniu, że zaciągnę na niego kredyt, to czy w takiej sytuacji nie byłby lepszy zakup lokalu na firmę?

  • Przy dwóch lokalach zakupionych razem i wydzierżawionych temu samemu operatorowi stopień „zorganizowania” jest w zasadzie taki sam, niezależnie czy będzie to jeden lokal, czy dwa, dlatego też wniosek co do sposobu opodatkowania pozostaje ten sam. Kredyt zmienia tylko tyle, że pojawiają się większe koszty, przez które ryczałt być może nie będzie bardziej opłacalny niż zasady ogólne (opodatkowanie dochodu, a nie przychodu). Ale zasady ogólne można wybrać także w najmie prywatnym.

 8. Dziękuję za artykuł. Co w sytuacji, gdy chcę prowadzić krótkoterminowy najem mieszkania zakupionego na rynku wtórnym? Czy mogę to wykonywać jako osoba prywatna, czy raczej dokonac zakupu na firmę i rozliczac 8.5proc. ryczaltem przychody z takiego najmu?

  • Jeśli ma to polegać na samodzielnym obsługiwaniu klientów krótkoterminowych (tzn. gdy umowy zawiera z nimi Pan, a nie Pański jedyny dzierżawca lokalu – wyspecjalizowany operator usług zakwaterowania), to organy podatkowe (i sądy zwykle również) uważają to za osiąganie przychodów z działalności gospodarczej. Myślę notabene, że słusznie.

 9. Witam,mam pytanie, kupiłem 8 lat temu lokal na firmę,czy istnieje możliwość po jakimś czasie przekształcenie go na własność prywatną?

  • Wycofać środek trwały z działalności gospodarczej można w każdej chwili odpowiednim oświadczeniem, ale sprzedaż takiego lokalu jeszcze przez kolejne 6 lat będzie rodzić przychód z działalności gospodarczej.

   • Witam czy w przypadku zakupu lokalu na firmę, odpisaniu vat, po jakimś czasie, jak wypiszemy go z firmy na osobe prywatną trzeba zwrócić do US odpisany vat?

    • Trzeba zwrócić, inaczej każdy by tak kupował mieszkania. 😉 Po każdym kolejnym roku trzeba zwracać o 10% (tzn. punktów procentowych) VAT mniej, czyli dopiero po 10 latach można przeznaczyć lokal na cele prywatne bez konieczności korygowania zwrotu. Zrobię o tym za jakiś czas wpis na stronie.

 10. Witam,
  Bardzo ciekawy artykuł , mam pytanie : planuje zakup apartamentu nad morzem za ok250 tyś.
  Jestem podatnikiem VAT z podatkiem liniowym -mam jednoosobowa działalność uslugiwą-doradztwo.
  Czy lepiej kupić na firmę , czy tylko na mnie?, oraz czy lepiej nowy od dewelopera, czy od osoby prywatnej -wtedy bez faktury.
  Co w moim przypadku korzystniejsze ?zakładam ze oddam lokal pod władanie firmy obsługującej kompleksowo najem.
  Dziękuje i pozdrawiam
  Mariusz

  • Jeśli nowy, to lepiej od dewelopera, bo będzie VAT do odliczenia, a czy na firmę, czy nie, to właśnie o tym jest ten artykuł. 😉 Zwykle lepiej jest prywatnie, ale w razie potrzeby zapraszam na konsultacje uwzględniające kompleksowo całą Pana sytuację. Czasem liczą się szczegóły.

   • Witam i dziękuję za bardzo ciekawy artykuł.
    Zakupiłem na JDG lokal inwestycyjny na najem krótkoterminowy, odliczyłem VAT 23% ze wszystkich transz (rozliczenie w ewidencji VAT zakupu), nie wciągając ich do KPiR (liniowy 19%) ponieważ czekałem na podpisanie aktu notarialnego. Aktualnie jestem po wizycie u notariusza i mogę już wciągnąć lokal w EŚT.
    Czy w ogóle muszę wciągać lokal w EŚT? Może jeśli tego nie zrobię to w przypadku sprzedaży lokalu po 10 latach (wcześniej raczej tego nie zrobię z uwagi na konieczność oddania odliczonego VAT’u) to nie będę musiał opodatkowywać dochodu z jego sprzedaży?
    Jeśli tak, to czy za datę rozpoczęcia amortyzacji uznać 1.12.2021, czy 1.01.2022 r.?
    Jaką stawkę amortyzacyjną (ewentualnie najszybszą) mogę zastosować?
    Co jeśli wejdą zasady Nowego Ładu (pisał Pan o tym w sierpniu)?

 11. Dzień dobry. Zastanawiam się nad zakupem mieszkania w budynku nazwanym w umowie rezerwacyjnej jako „hotelowy”. Jest to budynek inwestycyjny, w którym znajdują się też „normalne” mieszkania. Jakie są minusy takiego zakupu, jeśli sama chcę go zamieszkiwać, a nie wynajmować? Czy to prawda, że od takich lokali płaci się wyższy roczny podatek od nieruchomości niż w przypadku mieszkań?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam serdecznie,
  Michalina

  • To zależy, czy dany lokal jest formalnie mieszkalny (VAT w cenie zakupu wg stawki 8%), czy niemieszkalny (VAT 23%). Jeśli mieszkalny, to jest to mieszkanie jak każde inne z normalnym podatkiem od nieruchomości (i co najwyżej nietypowym sąsiedztwem), a jeśli lokal użytkowy, to stawka podatku od nieruchomości faktycznie jest kilkukrotnie wyższa, poza tym teoretycznie w takim lokalu nie można mieszkać, bo jest to niezgodne z jego przeznaczeniem i może się tym ewentualnie zainteresować nadzór budowlany (choć spodziewam się, że ma lepsze rzeczy do roboty). Ale to już nie moja specjalizacja, polecam zapytać radcę prawnego lub adwokata specjalizującego się w prawie budowlanym.

 12. Halo Gmina zada oświadczenie ,że lokal został zakupiony na działalność chodzi o Apartamet nad morzem czy jest roznica jak bedzie to napisane chodzi o roznicw w opodatkowaniu

  • Jeśli pyta gmina, to zakładam, że chodzi o podatek od nieruchomości. Lokal wykorzystywany do wykonywania usług zakwaterowania („najem krótkoterminowy”) należy opodatkować stawką właściwą dla lokali zajętych na działalność gospodarczą.

 13. Witam,

  Prowadzę działalność gospodarczą jednoosobową, jestem vatowcem na zakup lokalu użytkowego nad morzem zaciagam kredyt firmowy wraz z żoną ( etat) . Mamy wspólnote małżeńską . W jaki sposób zakupić nieruchomość prywatnie żebym mógł rozliczać vat i dochodowy sam na siebie. Zona musi chyba być na akcie jako współwłaściciel? Kupujemy w zasadzie razem bo jest taki ustrój małżeński ale czy mogę sam rozliczyć vat z zakupu, z wyposażenia lokalu, remontu, i późniejszego wynajmu operatorowi?

  Pozdrawiam
  Hubert

  • Żona musi być w akcie, skoro zakup jest do majątku wspólnego, natomiast VAT może odliczyć którykolwiek z małżonków (ten sam, który potem będzie wynajmującym). Na fakturze też powinni być oboje małżonkowie, ale NIP powinien być podany tylko przy nazwisku tego, który będzie wynajmował lokal i odliczał VAT. Można więc na dwa sposoby: albo Pan odlicza VAT (ujmując faktury zakupu w ewidencji zakupów VAT, ale – aby był to najem prywatny – nie ujmując w ewidencjach dotyczących podatku dochodowego), albo małżonka rejestruje się do VAT i go odlicza. PIT/ryczałt od najmu prywatnego może rozliczać dowolny z małżonków, bo o tym nie decyduje to, kto jest stroną umowy najmu, tylko kto zostanie wskazany w oświadczeniu złożonym do urzędu skarbowego (w razie braku oświadczenia każdy rozlicza podatek od połowy dochodu).

 14. Dzień dobry,

  chciałbym kupić apartament, który w praktyce jest obiektem mieszkalnym ale formalnie nabywam lokal usługowy (stawka VAT 23%). Transakcje z uwagi na indywidualne preferencje podatkowe oraz fakt, że nie zamierzam pozbywać się prędko inwestycji – realizuję na firmę. Docelowo chciałbym wynajmować lokal na cele mieszkalne – długoterminowo. Zastanawiam się czy z prawnego pkt wiedzenia jest to dopuszczalne oraz czy w takim przypadku mogę stosować stawkę 23% VAT na najem długoterminowy jeśli przedmiotem najmu de facto jest lokal usługowy? Czy też kluczowy jest cel gospodarczy czyli – długoterminowy najem na cele mieszkaniowe (pomimo, że lokal nie jest mieszkaniowy) – w związku z czym powinienem zastosować stawkę 0% i tym samym utracić prawo do odliczenia podatku VAT? Ewentualnie czy nie prościej byłoby wynająć inwestycje przez pośrednika – inny podmiot któremu wystawię FV, a pośrednik wynajmie lokal do klienta końcowego.

  Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam

  • Nie jestem specjalistą od prawa budowlanego, ale o ile wiem, wykorzystanie lokalu użytkowego do celów mieszkalnych stanowi użytek lokalu niezgodnie z przeznaczeniem. Inna sprawa, że przepis prawa budowlanego, który to penalizował, został dopiero co uznany przez TK za niezgodny z konstytucją. A jeszcze inna sprawa, że nadzór budowlany w dużo gorszych przypadkach nie jest w stanie egzekwować prawa.

   Najprościej rzeczywiście byłoby wydzierżawić ten lokal temu innemu podmiotowi pośredniczącemu, bo wtedy wiadomo, że właściwą stawką jest 23%. W przypadku bezpośredniego wynajęcia na cele mieszkaniowe najbardziej prawdopodobne będzie moim zdaniem, że organ podatkowy uzna w razie kontroli, że należy zastosować stawkę 23% (najem, dzierżawa) – ale w istocie da się powoływać zasadne argumenty również za stawką 8% (usługa zakwaterowania), jak i za zwolnieniem (najem nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości na cele mieszkaniowe). A ponieważ na razie nie ma żadnego orzecznictwa w tym zakresie, to trudno przewidzieć, jak się ono będzie kształtować w przyszłości. Nie byłoby dobrze, gdyby odliczył Pan VAT, a potem za parę lat okazałoby się, że np. tego typu najem jest traktowany jako zwolniony, a więc niedający prawa do odliczenia. W takim przypadku można się co najwyżej próbować zabezpieczyć interpretacją indywidualną potwierdzającą stawkę 23% (lub jeszcze lepiej 8%).

   PS Właśnie przy długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym szczególnie rozważałbym zakup „prywatnie”, o ile oczywiście nie ma tu najmu „zorganizowanego”.

 15. Kupiliśmy lokal użytkowy jako osoby fizyczne (małżeństwo),akt notarialny w marcu 2021, ale przedpłat dokonywaliśmy w grudniu 2020. Od 1 stycznia 2021 moja żona, rozpoczęła jednoosobowa działalność gospodarczą polegająca na wynajmie lokali i mieszkań. W jaki sposób możemy ubiegać się o zwrot VAT z tej transakcji?

  • Należy zarejestrować się do VAT na formularzu VAT-R, ująć faktury zaliczkowe w ewidencji zakupów i w deklaracji VAT zaznaczyć zwrot nadwyżki podatku naliczonego (przeważnie trzeba w 180 dni).

 16. Dziękuję za odpowiedz.
  Mam Jeszcze jedno pytanie, podpisaliśmy sierpniu 2020 inną umowę deweloperską wspólnie żoną na mieszkanie i wtedy oświadczyliśmy ,że nie prowadzimy działalności gospodarczej, bo tak było. W lutym 2021 zawarliśmy umowę na wykończenie tego mieszkania ( zlecenie aranżacyjne) z developerem i wpłaciliśmy zaliczki. Od stycznia 2021 ,żona prowadzi jednoosobową działalność – wynajmu mieszkań. Chciałem uzyskać fakturę z NIP- em żony na zakup mieszkania już wykończonego po jego wydaniu, które nastąpi w maju. Deweloper poinformował nas, że skoro zawarliśmy umowę deweloperską jako osoby nieprowadzące działalności gospodarczej to nie wpisze NIP- u na fakturze . Czy mam prawo domagać się, faktury z NIP?

 17. Dzień dobry, planujemy z mężem zakup mieszkania z rynku pierwotnego z 8% VAT , do majątku prywatnego. Mąż prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Czy może później z majątku prywatnego przekazać mieszkanie do działaności i odliczyć VAT od zakupu mieszkania ?

 18. Witam,
  Czy kupujac apartament na wynajem od dewelopera i jednoczesnie podpisujac umowe z operatorem który bedzie mi placic stały % (bez wzgledu na oblożenie lokalu) mozna to ciagle traktowac jako zakup prywatny, nie na firme? Posiadam dzialalnosc jednoosobowa (handel) ale nie jestem jeszcze VATowcem, stad tez nie chcialabym łączyć tej inwestycji z działalnościa.

  • Tak, stały czynsz niczego tu nie zmienia, nawet jeszcze bardziej pasuje do najmu prywatnego niż rozliczenie zależne od przychodów.

   Proszę tylko pamiętać, że nie da się odliczyć VAT bez rejestracji VAT, a rejestracja VAT spowoduje objęcie VATem sprzedaży w ramach działalności, jeśli korzysta Pan ze zwolnienia podmiotowego do 200.000 zł rocznie. No, chyba że do VAT zarejestruje się małżonka nieprowadząca działalności, o ile nabycie nastąpi do majątku wspólnego małżeńskiego.

 19. Dzień dobry, zakupiłam budynek – lokal usługowy (majątek prywatny) na wynajem, jestem czynnym podatnikiem VAT z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności usługowej. W tym miesiącu chciałabym odzyskać VAT, czy wykazać lokal jako środek trwały? Czy jako nabycie towarów i usług? Dziękuje za odpowiedź.

 20. Witam ,chcę zakupić nieruchomość z rynku wtórnego od osoby fizycznej na sp z oo ,której jestem współwłaścicielem , chciałem się upewnić czy koszty notarialne ,PCC ,podatki od nieruchomości i remont do 30 % wartości początkowej będą kosztami , i jaki wielkość podatku vat mam naliczyć podczas sezonowych wynajmów mieszkania , i czy przy sprzedaży będę musiał doliczyć podatek vat ,a jeżeli tak to z czego to wynika , dziękuję

 21. Dzień dobry. Nie doczytałem mojego przypadku więc podpytuje. Jestem osobą fizyczną, prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i chciałbym kupić nowy dom na firmę ale nie mam zamiaru go wynajmować tylko w nim zamieszkać.. Nie jestem podatnikiem Vat. Czy to mi sie opłaca?

  • Na poradnikprzedsiebiorcy.pl jest kilka niezłych tekstów wprowadzających w temat ujęcia w kosztach firmy wydatków na mieszkanie (analogicznie traktujemy dom). Czasem się to opłaca, czasem nie, a czasem w ogóle tak się nie da – zależy, co to za działalność.

 22. Dzień dobry
  Chciałabym kupić lokal użytkowy – ale w nim mieszkać – bo jest ładnym mieszkaniem – ale ma taki status . Jestem osoba fizyczna . Nie place VAT. Czy mogę kupić taki lokal , nie odliczać VAT i zamienić go na mieszkalny ?

  • Nie jestem specjalistą od prawa budowlanego, a to pytanie do kogoś takiego właśnie. O ile wiem, jeśli plan zagospodarowania przestrzennego pozwala na funkcję mieszkalną w danym miejscu oraz warunki techniczne lokalu spełniają wymagania dla lokali mieszkalnych (w co bardzo wątpię, bo gdyby tak było, to deweloper raczej nie sprzedawałby takich lokali jako użytkowe), to istnieje taka możliwość. Ale lepiej zapytać specjalistę.

 23. Dzień dobry,
  Prowadzę indywidualną praktykę lekarską (ustawowo działalność zwolniona z podatku vat), a chcialbym kupić apartament z rynku pierwtnego w celach najmu krótkoterminowego. Moje pytania. Czy mam mozliwosc odliczenia podatku vat od w/w nieruchomości. Czy lepiej dokonać zakupu prywatnie, czy na działalność. Żona też jest lekarzem i prowadzi wlasna działalność gospodarczą.
  Dziękuję za odpowiedz

  • Tak, można odliczyć VAT, a czy prywatnie, czy w działalności, to należałoby ustalić podczas indywidualnej konsultacji. Ogólne wskazówki podałem, ale szczegóły wymagają już zweryfikowania różnych detali Państwa sytuacji.

 24. Witam. Chcę zakupić lokal użytkowy na rynku pierwotnym, prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, nie jestem płatnikiem VAT. Czy lepiej jest kupić go prywatnie? i z jakimi opłatami wiąże się później użytkowanie lokalu pod tę działalność?

  • Za mało szczegółów – nie da się odpowiedzieć na tak postawione pytania. Zapraszam na indywidualną konsultację.

 25. Dzień dobry. W nawiązaniu do powyższego artykułu, jeżeli podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny to czy może kupić lokal niemieszkalny (apartament w akademiku) „prywatnie” i odliczyć podatek VAT od zakupu? Czy w tym przypadku transakcja powinna być zrealizowana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej? Apartament po oddaniu do użytku zostanie przeznaczony na wynajem (z VATem).

  • Może prywatnie, nie musi w działalności gospodarczej. Po uchwale NSA z 24 maja 2021 r. (II FSK 1/2021) nie może już co do tego być żadnych wątpliwości.

 26. Witam w nawiązaniu do powyższego artykułu wnioskuje ze lepiej kupić lokal usługowy prywatnie niz na działalność, mam pytanie odnoście kosztow związanych z remontem (kupuje od dewelopera) czy kosztow kredytu czy tez będę mogła odliczyć?
  A dwa czy jeżeli przyjmę ogólna formę opodatkowania a nie ryczałt to mogę to przyjąć do jednego lokalu a od pozostałych które wynajmuje ( dwa mieszkania bez kredytu zatem lepiej ryczałt) pozostałość ryczałt?

  • Można, na zasadach ogólnych (ale akurat koszty wykończenia i odsetki zapłacone przed oddaniem lokalu do użytku idą w amortyzację), ale wtedy wszystkie lokale muszą być na zasadach ogólnych.

 27. Dzień dobry .Chcialabym kupic lokal z najemco,czy mógł by mi Pan wytłumaczyć na czym to polega i jakie podatki bym musiała płacić.Dziekuje

  • Oczywiście, tłumaczę takie sprawy zawodowo, proszę najlepiej umówić się na konsultację przez formularz kontaktowy.

 28. Witam,
  Planuje kupić lokal usługowy jako
  Osoba fizyczna, nie prowadzę działalności gospodarczej. Jest to po prostu inwestycja osobista.
  Jak to wyglada z podatkiem do US po zakupie, czy jest to również 2% tak jak w przypadku mieszkania z rynku wtórnego? Czy ponoszę jeszcze jakieś koszty jesli lokal będzie tylko „użyczony” komuś z rodziny do prowadzenia działaności gospodarczej?

  • 2% PCC jest zawsze wtedy, gdy sprzedaż nie jest opodatkowana VAT, czyli występuje w przypadku większości lokali z rynku wtórnego (niezależnie od ich rodzaju). A co do innych kwestii, zapraszam na indywidualne konsultacje.

 29. Dzień dobry,

  Rozważam zakup apartamentu wspólnie z mężem do majątku prywatnego, mamy wspólność majątkową. Czy każde z nas musi złożyć w urzędzie VAT R, by móc odliczyć VAT? Czy należy złożyć VAT R w naszym urzędzie (właściwym ze względu na adres zamieszkania) czy w urzędzie właściwym dla miejsca położenia apartamentu? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 30. Dobry wieczór,
  znalazłem Pana artykuł gdyż szukam informacji odnośnie możliwości wykorzystania środków ze sprzedaży lokalu handlowo-usługowego na zakup mieszkania i uzyskania ulgi mieszkaniowej,
  wspomniany lokal otrzymałem w 2019 w darowiźnie od mojej mamy, nie prowadzę działalności gospodarczej, wynajmuję go jako osoba fizyczna, obecny najemca lokalu wyraził chęć jego zakupu,
  czy w przypadku sprzedaży i reinwestycji otrzymanych środków na zakup lokalu mieszkalnego do własnych potrzeb będę mógł skorzystać z ulgi mieszkaniowej?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

   • Dziękuję za odpowiedź, muszę przyznać że jestem skonfundowany gdyż zasięgnąłem opinii na jednej ze stron online z doradztwem podatkowym i tam otrzymałem odpowiedź że w przypadku lokali handlowo-usługowych z tej ulgi nie da się skorzystać i będzie trzeba zapłacić 19% podatku, ewentualnie odczekać wymagane 5 lat i wtedy sprzedać bez podatku,
    pozdrawiam.

    • Nie da się takiego lokalu kupić i na tej podstawie skorzystać z ulgi, natomiast rodzaj nieruchomości sprzedawanej nie ma znaczenia. Równie dobrze mógłby to być grunt.

     • Dziękuję za odpowiedź, rozumiem że w przypadku gdy sprzedam wspomniany lokal a za otrzymane środki kupię mieszkanie do celów własnych nie wystąpi konieczność zapłaty 19% podatku od sprzedaży?
      pozdrawiam

     • Nie wystąpi, o ile spełnione będą wszystkie zwykłe warunki tego zwolnienia (np. termin).

 31. Dobry wieczór,
  mam pytanie. Prowadzę działalność gospodarczą podmiotowo zwolnioną z podatku Vat. W roku 2020 złożyłam vat R i zarejestrowałam się do Vat w związku zakupem lokalu inwestycyjnego – do celów mieszkaniowych na firmę. Lokal trzeba było dostosować do zamieszkania więc z wszystkich dodatkowych zakupów wyposażenia też był odliczony podatek vat. Od zakupu lokalu odliczono 23 % podatku. W maju 2021 wynajęłam mieszkanie i zafakturowałam z 8% stawką. Wystąpiłam do urzędu skarbowego z wnioskiem o zwrot podatku vat. Urząd zakwestionował stawkę podatku należnego, czy słusznie ?

  • Jeśli to nie jest najem (a właściwie usługi zakwaterowania) bezpośrednio na rzecz turystów i innych finalnych korzystających, tylko na rzecz jednego podmiotu, np. operatora najmu krótkoterminowego, to słusznie. Powinno być 23%.

   • Dziękuję za odpowiedź . Umowę mam podpisaną do końca lipca i od października ze studentem. W sierpniu i we wrześniu prawdopodobnie wynajmę okazjonalnie na rzecz turystów. Nie korzystam z firm zewnętrznych tzw. operatora najmu, sama się ogłaszam. Czy ma być zastosowana stawka vat 23 % ?

 32. Dzień dobry,bardzo ciekawy i pomocny artykuł, dziękuję.
  Jestem zainteresowany zakupem lokalu inwestycyjnego w jednym z powstających condohoteli z umową najmu na 10 lat, nie prowadzę działalności i nie jestem vatowcem, posiadam jedno mieszkanie na wynajem długoterminowy oraz lokal usługowy, od wynajmu płacę 8.5 ryczałtu.
  Deweloper namawia mnie na zarejestrowanie się jako czynny płatnik vat w celu odzyskania 23% vatu za zakupu lokalu, moje pytanie czy jeśli tak zrobię to czy będę musiał zacząć dodawać 23% vatu do rachunków za wynajem mieszkania oraz lokalu usługowego?
  pozdrawiam

  • Bycie vatowcem oznacza obowiązek dodawania VAT do każdej czynności opodatkowanej, niepodlegającej zwolnieniom przedmiotowym. Najem jest co do zasady opodatkowany, zwolniony jest tylko najem lokali/budynków mieszkalnych (lub części mieszkalnych lokali/budynków użytkowych) na cele stałego zamieszkiwania najemcy, więc najem lokalu usługowego trzeba będzie opodatkować (chyba że ma Pan żonę, wtedy można trochę z tym pokombinować), a mieszkania nie, o ile jest spełniony ww. warunek.

 33. Witam,
  Jak wycofać z działalności środek trwały – zakupione mieszkanie na działalność gospodarczą i przekazać do majątku prywatnego? Czy wiążą się z operacją jakieś opłaty? czy wystarczy samo oświadczenie ? Magda

  • Wystarczy oświadczenie i wykreślenie z ewidencji środków trwałych. Podatku dochodowego z tego tytułu nie ma, ale może powstać obowiązek zapłaty VAT z tytułu przekazania towaru na własne potrzeby – ale to zależy od kilku czynników, przede wszystkim musiałoby przysługiwać prawo do odliczenia VAT przy zakupie tego lokalu. Po szczegóły zapraszam na konsultacje.

 34. Witam serdecznie, chce kupic dom do ktorego dobudowane jest pomieszczenie w ktorym obecny wlasciciel prowadzi dzialalnosc gospodarcza. Jestem osoba fizyczna I nie zamierzam prowadzic dzialalnosci tylko przeksztalcic ten budynek na cele mieszkaniowe. Jaki podatek zaplace od czesci domu a jaki od dzialalnosci I czy sa jakies konsekwencje w pozniejszym czasie np gdy w przyszlosci bym chciala to razem sprzedac. Dziekuje

 35. Dzień dobry,
  Jesteśmy spółką z o.o. (3 współwłaścicieli) i planujemy zakup nieruchomości na siedzibę naszej spółki. Nieruchomość składa się z działki niezabudowanej nieobjętej MPZP, oraz drugiej przyległej z wybudowanym biurem i halą magazynową. Transakcja ma przebiegać w ten sposób, że działka niezabudowana jest sprzedawana po cenie X bez VAT, z kolei działka zabudowana po cenie Y + VAT, choć obecnie jest jeden właściciel. Nasze pytanie – czy w naszym przypadku lepiej zakupić nieruchomość jako spółka, czy jako 3 osoby prywatne i odnająć nieruchomość naszej spółce? Czy może powinniśmy jedną część kupić jako spółka a drugą jako osoby prywatne? Przepraszam, bardzo zagmatwany dla nas temat. Z góry dziękuję za odpowiedź.

 36. Dzień dobry, Planujemy zakupić działkę na której wybuduje bliźniaka na sprzedaż. Zastanawiam się czy grunt powinienem kupic prywatnie czy powinna go już nabyć docelowa spolka zoo ktora powstanie na potrzeby tego typu działalności. Jak do tego podejść optymalnie podatkowo? Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki i pozdrawiam.

 37. Dzień dobry,trzy lata temu kupiłam lokal użytkowy na firmę,odpisując VAT,chciałam zapytać po jakim czasie mogę go wycofać z działalności gosp. i wpisać na osobę prywatną,bez konieczności zwracania VAT do US ? Czy przekazując go w darowiźnie dziecku uniknę płacenia podatku? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 38. Dzień dobry,
  Bardzo pomocny artykuł. Przejdę od razu do rzeczy. Jestem przedsiębiorcą (jednoosobowa działalność nie związana z nieruchomościami). Jestem podatnikiem VAT. Jestem żonaty, żona nie jest czynnym płatnikiem VAT, w małżeństwie obowiązuje ustrój wspólności majątkowej. Zamierzam zakupić lokal (apartament hotelowy) w systemie condo. Wraz z umowa zakupu podpisywana jest umowa dzierżawy z operatorem na 10 lat. Z artykułu wynika, że w takim przypadku zakup powinien mieć charakter „prywatny”. Wynika też z niego – że możliwe jest rozliczanie VAT-u tylko przez jednego małżonka. Mam pytania :
  Czy coś w tej sprawie się zmieniło w związku z uchwałą NSA z 24 maja 2021 r., II FPS 1/2021 oraz wejściem w życie „Polskiego Ładu”?
  Czy pomimo, że ja będę rozliczał podatek, to żona będzie musiała złożyć przed zakupem deklarację VAT – R ?
  Czy ja muszę się jakoś dodatkowo rejestrować jako podatnik VAT ? Jak mam rozliczać z jednej strony VAT, który zapłacimy przy zakupie, a z drugiej strony VAT, który będziemy otrzymywać razem z czynszem ? Czy mam to robić w ramach składanej przeze mnie co miesiąc deklaracji VAT 7, czy też powinienem składać jakąś odrębną deklarację VAT ? Czy VAT otrzymywany z czynszem od operatora mogę przelewać do US razem z VAT-em z działalności, czy też powinien to być osobny przelew na inne konto ? Czy w związku z ryczałtowym podatkiem dochodowym będzie na mnie ciążył obowiązek comiesięcznego składania jakiejś deklaracji dot. podatku dochodowego ?
  Z góry dziękując za odpowiedź
  Z poważaniem
  Witold

  • Uchwała NSA z 24 maja 2021 nie wpłynęła na kwestie dotyczące VAT.
   VAT-R składa ten i tylko ten małżonek, który potem będzie rozliczał VAT, a nie jest dotąd vatowcem.
   Jeśli Pan już jest vatowcem i to Pan miałby rozliczać VAT z najmu razem z VATem z działalności, to żona nie musi się rejestrować. Ewidencje i deklaracje są wspólne, tzn. nie składa się odrębnych deklaracji dla podstawowej działalności i dla najmu. Dlatego wiele osób tego nie chce mieszać i woli, żeby to małżonek się zarejestrował, bo wtedy jeden małżonek składa deklaracje za najem, a drugi za dotychczasową działalność.
   Deklaracje za ryczałt składa się raz na rok.

 39. Dzień dobry,
  Bardzo ciekawa jest Pana strona, Panie Doktorze.
  Mam do Pana następujące pytanie:
  Jestem kosmetyczką, usługi świadczę tylko dla ludności, rozliczam się z US na podstawie karty podatkowej. Obecnie nie jestem czynnym płatnikiem VAT. Nie przekraczam 200 tys zł dochodów. Ze względu na niskie podatki wolałabym pozostać przy tej metodzie (KP) rozliczania się z fiskusem.
  Myślę o zakupie niewielkiego lokalu usługowego od dewelopera z rynku pierwotnego. Vat od lokalu wyniesie ok 120 tys zł.
  Jeżeli chodzi o przyszłość – jeżeli biznes który prowadzę nie powiedzie się, będę chciała ten lokal podnajmować.
  Jaki zakup w tym przypadku jest dla mnie najbardziej opłacalny?
  a) na osobę prywatną bez możliwości odliczenia podatku VAT? Tu pojawia się pytanie czy będę atrakcyjna dla osób/firm chcących ewentualnie podnająć ode mnie ten lokal, ponieważ nie będę mogła wystawiać FV VAT.
  b) na osobę prywatną z odliczeniem VAT, ale wtedy rozumiem, że będę musiała od wystawionych paragonów również odprowadzić podatek w mojej firmie?
  I jeszcze jedno pytanie – czy jeżeli kupię lokal na osobę prywatną, odzyskam VAT i sprzedam go po upływie 5 lat to ten VAT bedę musiała z powrotem oddać do US? Jak to wygląda?

  • Zapraszam na indywidualną konsultację, tu jest za dużo zmiennych do uwzględnienia, żeby dało się krótko odpowiedzieć.

 40. Dzień dobry,
  Planuję zakup mieszkania inwestycyjnego jako osoba prywatna (bez zwrotu 23%), bedę je wynajmowała w sposób „niezorganizowany”, pytanie; czy mieszkanie usługowe ( po ilu latach) mozna przekształcić w lokal mieszkalny?
  pozdrawiam
  Krystyna

 41. Dzień dobry
  Prowadzę jednoosbową działalność gospodarczą, planuję zakup budynku z lokalami pod wynajem i mieszkaniami prywatnie. Czy koszty poniesione na remont będę mógł zaliczyć do kosztów działalności gospodarczej?

  • Skoro są to wydatki poniesione w celu osiągania przychodów z najmu prywatnego, to nie mogą być zaliczone do kosztów działalności.

 42. Dzień dobry,
  mamy mały problem do rozwiązania.
  Zakupiliśmy na spółkę zoo dom mieszkalny do kapitalnego remontu.
  Został on podzielony na dwie części: mieszkalną (na własne potrzeby mieszkaniowe) i biurową (na potrzeby firmy – biuro, itp). Media także są rozdzielone (prąd, woda, gaz) na mnie prywatnie do części mieszkalnej oraz na firmę do części biurowej. Od wszystkich kosztów związanych z remontem został odliczony vat 23%. I w tym momencie pojawia się problem wynajmu mieszkania przez spółkę mnie jako prezesowi ponieważ proporcjonalnie powinniśmy ten vat skorygować a nie ukrywam, że jest tego trochę. Czy w takim przypadku możemy podnająć lokal mieszkalny innej firmie a ona mnie prywatnie na cele mieszkaniowe? Czy z podatkowego punktu widzenia jest to dozwolone?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *