Jak wygląda procedura zwrotu VAT właścicielowi lokalu inwestycyjnego?

Z poprzednich wpisów dotyczących VAT w kontekście inwestowania w nieruchomości wiemy, że:
1. najem lub dzierżawa lokalu podlegają opodatkowaniu VAT,
2. mimo to mogą być z VAT zwolnione, ale nie zawsze zwolnienie to się opłaca,
3. jeśli nie korzystamy ze zwolnienia, to możemy otrzymać z urzędu skarbowego zwrot VAT-u zawartego w cenie lokalu.

A jak wygląda procedura zwrotu VAT? O tym traktuje niniejszy wpis.

Czytaj dalej


Czy najem lokali podlega VAT?

Obowiązek rozliczania VAT dotyczy tylko obrotu profesjonalnego, czyli sprzedaży dokonywanej przez przedsiębiorców. Dlaczego więc mówimy o nim w kontekście prywatnych inwestorów, kupujących lokal w celach inwestycyjnych, a nie w ramach działalności gospodarczej? Otóż mało kto wie, że definicja działalności gospodarczej (i, co za tym idzie, definicja przedsiębiorcy) na gruncie ustawy o VAT jest inna niż ogólna definicja, wykorzystywana na cele np. ustalenia obowiązku wpisu do CEIDG lub rozliczania podatku dochodowego albo składek ZUS. W świetle tej definicji najem lub dzierżawa stanowią działalność gospodarczą na potrzeby VAT. I to ZAWSZE. Jakie są tego skutki? O tym traktuje niniejszy wpis.

Czytaj dalej